بایگانی‌های مستند خانه خاموش - موکریان بوکان آنلاین
سراسر جهان «خانه خاموش» را تماشا خواهند کرد 21 آبان 1401
رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم «ایدفا»:

سراسر جهان «خانه خاموش» را تماشا خواهند کرد

منصور جهانی ـ رئیس جشنواره بین‌المللی فیلم «ایدفا» در نشست خبری این رویداد معتبر سینمایی درباره فیلم مستند «خانه خاموش» ساخته مشترک «فرناز جورابچیان» و «محمدرضا جورابچیان» گفت: «خانه خاموش» آینه‌ای از تاریخ معاصر ایران در چند دهه اخیر است و ما معتقدیم که سراسر جهان آن را تماشا خواهند کرد؛ چون به شدت هنرمندانه ساخته شده است.