بایگانی‌های مدیرکل منابع طبیعی - موکریان بوکان آنلاین
تشکیل کارگروه تخصصی، تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی در آذربایجان غربی 19 مرداد 1400

تشکیل کارگروه تخصصی، تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی در آذربایجان غربی

کارگروه تخصصی، تحویل و تحول و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه کارشناسان مربوطه تشکیل شد.