بایگانی‌های قندهار - موکریان بوکان آنلاین
افغانستان سقوط کرد/جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد 24 مرداد 1400

افغانستان سقوط کرد/جلالی رئیس دولت موقت افغانستان شد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ علی احمد جلالی وزیر کشور اسبق و سفیر اسبق افغانستان در آلمان، به کابل رسیده و قرار است عهده دار ریاست دولت موقت شود. به گفته منابع غیررسمی، اشرف غنی افغانستان را ترک کرده و خبر رسمی بزودی اعلام می شود. دولت افغانستان: حکومت بدون جنگ انتقال می‌یابدسرپرست وزارت دفاع […]