بایگانی‌های فوت جوان - موکریان بوکان آنلاین
جوان نقده‌ای فوت کرد 24 اسفند 1401
بدنبال انفجار بمب‌دستی

جوان نقده‌ای فوت کرد

اولین فوتی چهارشنبه سوری در نقده اتفاق افتاد.