بایگانی‌های فایزر - موکریان بوکان آنلاین
تکذیب پیدا شدن واکسن‌های فایزر معدوم شده در حاشیه رودخانه مهاباد 30 شهریور 1400

تکذیب پیدا شدن واکسن‌های فایزر معدوم شده در حاشیه رودخانه مهاباد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد (آذربایجان غربی): پوکه آمپول‌های امحا شده در حاشیه رودخانه مهاباد واکسن فایزر نبوده بلکه مربوط به داروی دپومدرول است که با توجه به تولید داروی مشابه آن در داخل کشور به نام متیل پردنیزولون واردات آن به داخل کشور محدود شده و مدت‌هاست که […]