بایگانی‌های فاضلاب - موکریان بوکان آنلاین
مطالعات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب به مهندسین مشاور واگذار شد 14 شهریور 1400
فرماندار بوکان؛

مطالعات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب به مهندسین مشاور واگذار شد

مطالعات ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب به مهندسین مشاور واگذار و در مرحله ارسال به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قرار گرفت