بایگانی‌های فاتە ڕەش - موکریان بوکان آنلاین
“فاتە ڕەش” در مقابل قشون روسیه 16 اسفند 1400

“فاتە ڕەش” در مقابل قشون روسیه

در میان زنان رشید کورد در استان کردستان زنی به نام «فاطمه خان گلواخی مشهور و ملقب به فاته ڕەش» در جریان مبارزه با هجوم قشون روس در اوایل خدمت رضا شاه پرچمدار مبارزه با روس‌ها است.