بایگانی‌های طرح توزیع الکترونیکی - موکریان بوکان آنلاین
دکتر ابراهیم فتاحیان: شیوه اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، غیر کارشناسی است 08 مهر 1400
بررسی دلایل کمبود گاز مایع در سطح کشور و سرگردانی مصرف کنندگان؛

دکتر ابراهیم فتاحیان: شیوه اجرای طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع، غیر کارشناسی است

رئیس انجمن تأسیسات‌های گاز مایع ایران و معاون توسعه شرکت بوتان گاز کشور گفت: اساس تفکر و ایده طرح توزیع الکترونیکی فروش سوخت گاز مایع، تفکر و ایده خوبی است، اما شیوه اجرای طرح و شیوه‌نامه و آئین‌نامه نوشته شده برای آن بسیار غیر کارشناسی بوده و دارای ایرادات فراوان است.