بایگانی‌های شیوع ناباروری - موکریان بوکان آنلاین
شیوع ناباروری 08 آذر 1400
دکتر آقاولی هشدار داد:

شیوع ناباروری

دکتر مرسل آقاولی پزشک متخصص بوکانی با نوشتن یادداشی کوتاه، نسبت به شیوع ناباروری در جامعه امروز هشدار جدی داد.