بایگانی‌های شهرک صنوف آلاینده - موکریان بوکان آنلاین
از دادستان بوکان خواستاریم بعنوان مدعی‌العموم به این پروژه ورود پیدا کند+فیلم 23 فروردین 1401
اعضای معترض به وضعیت پروژه شهرک صنوف آلاینده

از دادستان بوکان خواستاریم بعنوان مدعی‌العموم به این پروژه ورود پیدا کند+فیلم

سخنان قابل تٵمل تعدادی از اعضای معترض به وضعیت بلاتکلیف پروژه " ژینگه پاریز " بوکان در گفت‌وگو با بوکان آنلاین.