بایگانی‌های شفافیت آرا - موکریان بوکان آنلاین
عکس گرفتن از برگ رأی نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی 03 شهریور 1400

عکس گرفتن از برگ رأی نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ اخذ رأی نمایندگان درباره وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با عکس گرفتن از برگه رأی‌ها آغاز شد. ⚠️پ.ن؛ نمایندگان مجلس مخالف طرح شفافیت آرا هستند اما بعد از اتمام رأی گیری نمایندگان درباره وزیران، گوشی‌های خود را درآورده و مشغول عکس گرفتن از برگه‌های رأی خود بودند. علت این عکس گرفتن‌ها […]