بایگانی‌های شعیب خسروی - موکریان بوکان آنلاین
حسن زیرک، حافظ موسیقی کوردی 08 آذر 1400

حسن زیرک، حافظ موسیقی کوردی

مکریان بوکان آنلاین؛ فرهنگ هر ملتی از شاخصه‌ها و مقوله‌های متعدی تشکیل می‌شود و با نمادها و سمبل‌های ویژه‌ای شناخته و بازتولید می‌شود. موسیقی در کنار زبان، پوشش، اعتقادات، ‌رفتارها، سنت‌ها یکی از وجوه عمده‌ای است که بار فرهنگی غنی‌ای را در خود نهفته دارد و قسمتی از شناسنامه فرهنگی یک جامعه را شکل می‌دهد. […]