بایگانی‌های سالمندی - موکریان بوکان آنلاین
رمز توفیق سیاست‌های افزایش جمعیت؛ پاسخگویی به نیازهای مردم 30 اردیبهشت 1401
به مناسبت روز ملی جمعیت؛

رمز توفیق سیاست‌های افزایش جمعیت؛ پاسخگویی به نیازهای مردم

سیاست‌های جمعیتی در صورتی که با ارزیابی دقیق از سوی کارشناسان و تامین نیازهای واقعی مردم و به ویژه جوانان همراه باشند، می‌توانند در راستای افزایش باروری و رشد جمعیت موثر باشند.