بایگانی‌های روگذر سیفالی - موکریان بوکان آنلاین
وضعیت ترافیکی در حوالی روگذر سیفالی بوکان 28 مهر 1400
گلایه شهروندان

وضعیت ترافیکی در حوالی روگذر سیفالی بوکان

گلایه شهروند بوکانی از وضعیت خسته کننده ترافیک خیابان‌های منتهی به روگذر سیفالی بوکان.