بایگانی‌های راهنمای ریتم‌های کُنگا - موکریان بوکان آنلاین
اولین کتاب «راهنمای ریتم‌های کُنگا» اثر «محمد شعبانی» نوازنده ایرانی چاپ و منتشر شد 22 مرداد 1401
برگرفته از متدهای اساتید برتر کُنگانوازی جهان؛

اولین کتاب «راهنمای ریتم‌های کُنگا» اثر «محمد شعبانی» نوازنده ایرانی چاپ و منتشر شد

منصور جهانی ـ اولین کتاب «راهنمای ریتم‌های کُنگا» اثر «محمد شعبانی» نوازنده ایرانی ساز کُنگا و از شاگردان مستر «چانگیتو» نوازنده سرشناس جهانی با استفاده از متدهای اساتید برتر کُنگانوازی جهان چاپ و منتشر شد.