بایگانی‌های رأی اعتماد - موکریان بوکان آنلاین
رأی اعتماد مجلس به ۱۸ گزینه رئیسی 03 شهریور 1400

رأی اعتماد مجلس به ۱۸ گزینه رئیسی

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، آرای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص شد و فقط وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رد صلاحیت شد.