بایگانی‌های دکتر عثمانی - موکریان بوکان آنلاین
ضرورت تلطیف روابط بین المللى از نگاه اقتصادى 12 تیر 1400

ضرورت تلطیف روابط بین المللى از نگاه اقتصادى

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، علماى حوزه مالى و اقتصادى بر این باورند که در شرایط کنونى مهمترین مسئله کشور، گسترش کمّى و کیفى تولید است و باید به هر طریق ممکن تولید در کشور پا بگیرد.اما اگر تولید را بعنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم، براى تغذیه و رشد کمّى و کیفى آن […]