بایگانی‌های دکتری جامعه شناسی سیاسی - موکریان بوکان آنلاین
فرماندار بوکان رویکرد خود را در خصوص بوکان و مطالبات مردم عوض کند 06 آذر 1400

فرماندار بوکان رویکرد خود را در خصوص بوکان و مطالبات مردم عوض کند

این یادداشت به قلم دکتر «آوات دکاندار»، کنشگر سیاسی و اجتماعی بوکان که سابقه عضویت در شورای چهارم این شهر را نیز در کارنامه‌اش دارد، به نگارش درآمده و برای رسانه مکریان بوکان آنلاین ارسال شده است.