بایگانی‌های دمکراسی - موکریان بوکان آنلاین
گامی نویدبخش به سوی دمکراسی 11 شهریور 1400

گامی نویدبخش به سوی دمکراسی

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ انگار همین دیروز بود که اکثر روزنامه‌ها و جراید کثیرالانتشار کشور با افتخار و اقتدار تصویر بانوان فاتح بوکانی را که برگی زرین به تاریخ این مرزو بوم افزودن را به تصویر کشیده بودند و چه لذت بخش بود برای مردم که زمزمه‌هایی از پیشرفت و تعالی شهر به گوش […]