بایگانی‌های درگیری و چاقوکشی - موکریان بوکان آنلاین
درگیری و چاقوکشی در مسابقات رزمی چندجانبه بوکان 17 دی 1400

درگیری و چاقوکشی در مسابقات رزمی چندجانبه بوکان

درگیری و چاقوکشی در بوکان بوکان چند نفر را مصدوم کرد.