بایگانی‌های دبیر پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان - موکریان بوکان آنلاین
دبیراجرایی پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تعیین شد 18 مرداد 1400
از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان؛

دبیراجرایی پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تعیین شد

طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان دبیراجرایی پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان تعیین شد.