بایگانی‌های خوابگاه دلنشجویان - موکریان بوکان آنلاین
سریال مسمومیت‌ها به خوابگاه دانشجویان آذربایجان غربی رسید 14 اسفند 1401

سریال مسمومیت‌ها به خوابگاه دانشجویان آذربایجان غربی رسید

دانشجویان ارومیه حاضر در خوابگاه یاس دچار مسمومیت شدند.