بایگانی‌های خبرنگاران همسو - موکریان بوکان آنلاین
حضور خبرنگاران رسانه‌های همسو در منزل نماینده بوکان برای مطالبات صنفی یا شخصی! 08 فروردین 1401

حضور خبرنگاران رسانه‌های همسو در منزل نماینده بوکان برای مطالبات صنفی یا شخصی!

سایت همسو و نزدیک به نماینده بوکان با انتشار عکس و خبری از این دیدار، مدعی شد که در این جلسه خودمانی مطالبات صنفی و دغدغه‌‌ی خبرنگاران مطرح شده است!