بایگانی‌های خالد حیدری - موکریان بوکان آنلاین
آموزش و تقویت اجراهای عمومی کم رنگ شده است 07 مرداد 1401
خالد حیدری:

آموزش و تقویت اجراهای عمومی کم رنگ شده است

سطح کارهاي اجرا شده امروز اگر بنا بر اين باشد نسبت به همديگر ارزيابي شود چنان فاصله فاحش و دور از انتظاري وجود ندارد.