بایگانی‌های حمید مرادویسی - موکریان بوکان آنلاین
کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد 31 تیر 1401

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی اجراهای نمایشی اتود بوکان روزهای ۴ و ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.