بایگانی‌های حسین رحمانی - موکریان بوکان آنلاین
رئیس دانشگاه پیام‌نور بوکان برکنار شد 26 مهر 1401

رئیس دانشگاه پیام‌نور بوکان برکنار شد

روزهای اخیر "نبی خلیلی‌ اقدم" رئیس دانشگاه پیام‌نور بوکان برکنار شده است.