بایگانی‌های جایگاه سوخت - موکریان بوکان آنلاین
جایگاه‌های بنزین در بوکان خاموش شدند 04 آبان 1400

جایگاه‌های بنزین در بوکان خاموش شدند

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ براساس مشاهدات خبرنگار موکریان بوکان‌ آنلاین، همه پمپ‌های جایگاه‌های بنزین در بوکان خاموش شدند. براساس شنیده‌ها سامانه هوشمند شرکت نفت ایران دچار نقص فنی شده است.