بایگانی‌های توهین به مردم - موکریان بوکان آنلاین
توهین واینر بوکانی به مردم بوکان! 19 تیر 1401

توهین واینر بوکانی به مردم بوکان!

واینر بوکانی مردم بوکان زا دزد خطاب کرد.