بایگانی‌های تفکیک زباله - موکریان بوکان آنلاین
محل و مکان ساخت کارخانه بازیافت زباله بوکان نامناسب و غیرموجه است 13 تیر 1400
🔻واکنش تأمل برانگیر پژوهشگر حوزه محیط‌زیست به ساخت کارخانه بازیافت‌ زباله بوکان؛

محل و مکان ساخت کارخانه بازیافت زباله بوکان نامناسب و غیرموجه است

به گزارش مکریان بوکان آنلاین، دکتر رحیم عبدالکریمی پژوهشگر حوزه محیط زیست با انتشار یادداشتی از وضعیت ساخت کارخانه بازیافت زباله ابراز نگرانی کرد. متن این یادداشت که در اختیار مکریان بوکان آنلاین قرار گرفت به شرح ذیل است؛ شهرداری بوکان در راستای کاهش حجم پسماندهای دفنی اقدام به عقد قراردادی چند ساله در قالب […]