بایگانی‌های تراکم ساختمانی - موکریان بوکان آنلاین
تصویب طرح تفصیلی شهر بوکان و افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی شهر ارومیه 20 مرداد 1400
در جلسه کمیسیون ماده ۵ انجام گرفت؛

تصویب طرح تفصیلی شهر بوکان و افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی شهر ارومیه

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ در جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی طرح تفصیلی شهر بوکان و پیشنهادات شهرداری ارومیه در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در طرح تفصیلی به تصویب رسید. عصر روز چهارشنبه ۲۰ مرداد جلسه کمیسیون ماده ۵ به ریاست استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.در این جلسه طرح تفصیلی شهر […]