بایگانی‌های برخورد فیزیکی اعضای شورای شهر - موکریان بوکان آنلاین
مبارزه تن به تن اعضای شورای شهر سقز شروع شد❗️ 03 شهریور 1400

مبارزه تن به تن اعضای شورای شهر سقز شروع شد❗️

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ هنوز عمر شورای ششم سقز به یک‌ماه نرسیده که کوثر نشینان لباس رزم بر تن ، صحن شورا را با تاتامی اشتباه گرفتند و ضربه های چند امتیازی حواله همدیگر کردند. به گفته یک منبع مطلع جلسه اخیر اعضای شورای سقز به بزن بزن و فحاشی یکی از اعضا با […]