بایگانی‌های الحاق روستاهای - موکریان بوکان آنلاین
الحاق روستاهای بوکان و مهاباد به میاندوآب 10 اردیبهشت 1401
درخواست نابخردانه عیسی‌زاده نماینده میاندوآب؛

الحاق روستاهای بوکان و مهاباد به میاندوآب

این نماینده که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است در فکر ایجاد استان آذربایجان جنوبی به مرکزیت میاندوآب را دارد❗