بایگانی‌های افشین پاچیده - موکریان بوکان آنلاین
سرپرست شهرداری بوکان مشخص شد 26 مهر 1401

سرپرست شهرداری بوکان مشخص شد

سرپرست شهرداری بوکان شروع به کار کارده است.