بایگانی‌های استخدام - موکریان بوکان آنلاین
استخدام رانتی، رمز عملیات جباری مدیر کل میراث آذربایجان غربی برای بقا 30 اردیبهشت 1401

استخدام رانتی، رمز عملیات جباری مدیر کل میراث آذربایجان غربی برای بقا

جباری مدیرکل پرحاشیه میراث فرهنگی آذربایجان غربی که این روزها آوازه بیکفایتی دوران مدیریتش نقل محافل شده است، برای بقای مجدد خود در این سمت دست به دامان یکی از مسئولین استان آذربایجان غربی شده است