بایگانی‌های اراضی ملی - موکریان بوکان آنلاین
۲۲۱۸۰ مترمربع از اراضی ملی بوکان رفع تصرف شد 07 شهریور 1400
در ادامه آزادسازی اراضی ملی تصرف شده؛

۲۲۱۸۰ مترمربع از اراضی ملی بوکان رفع تصرف شد

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ ۲۲۱۸۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان بوکان با اجرای سه فقره حکم قضایی از دست سودجویان آزاد شد. امروز با خلع ید و رفع تصرف از ۲۰۹۰۰ مترمربع واقع در پشت دانشگاه علمی کاربردی، ۱۰۰۰ مترمربع واقع در برده‌زرد و خلع ید و قلع و قمع اعیانی احداثی به مساحت […]

تشکیل کارگروه تخصصی، تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی در آذربایجان غربی 19 مرداد 1400

تشکیل کارگروه تخصصی، تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی در آذربایجان غربی

کارگروه تخصصی، تحویل و تحول و تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی با حضور مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه کارشناسان مربوطه تشکیل شد.