بایگانی‌های اداره صنعت، معدن و تجارت - موکریان بوکان آنلاین
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیز تغییر کرد! 10 مهر 1399
در ادامه عزل و نصب‌هاى زنجيره‌اى در بـوكان؛

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیز تغییر کرد!

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ در ادامه عزل و نصب‌های زنجیره‌ای دکتر حسن عبدی از ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت برکنار و محمدصالح زندش به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. دکتر حـسن عبدی دارای مدرک دکترای اقتصاد بود که ایشان نیز مشمول عزل و نصب‌های زنجیره‌ای گردید و با توجه به فشار نماینده، […]