بایگانی‌های اتقلال - موکریان بوکان آنلاین
دربی ۹۲؛ ترسوها به زمین نیایند! 16 بهمن 1398

دربی ۹۲؛ ترسوها به زمین نیایند!

تاریخ دربی های پایتخت گواهی می دهد: ترسوها نه تنها به بهشت نمی روند، بلکه آن ها بازنده مطلق این تلاقی هستند!