بایگانی‌های ابوتراب خسروی - موکریان بوکان آنلاین
بیست و دومین شماره مجلۀ ادبی «چامه» با گردش ادبی به شیراز، بوشهر و عراق منتشر شد 13 اسفند 1400

بیست و دومین شماره مجلۀ ادبی «چامه» با گردش ادبی به شیراز، بوشهر و عراق منتشر شد

بیست و دومین شماره مجلۀ ادبی «چامه»، ویژه زندگی و آثار ابوتراب خسروی، نویسنده‌ مشهور اهل شیراز و همراه با دو پرونده از شعرهای بوشهر و عراق منتشر شد.