بایگانی‌های آزادی زندانی - موکریان بوکان آنلاین
زندانی نرفته به زندان؛ عفو شد 13 دی 1400

زندانی نرفته به زندان؛ عفو شد

زندانی به دلیل محکومیت مالی در بدو ورود به زندان مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.