بایگانی‌های آریشگران - موکریان بوکان آنلاین
اتمام حجت دادستان بوکان با آرایشگران زنانه 22 آذر 1400
با انتشار یک اطلاعیه؛

اتمام حجت دادستان بوکان با آرایشگران زنانه

با توجه به اینکه انتشار تصاویر غیراسلامی از مصادیق اعمال مجرمانه به حساب می آید، لذا با متصدیان واحدهای صنفی متخلف از طریق ارگانها و ادارات مربوطه برخورد قانونی به عمل می آید.