بایگانی‌های آتش نشانی - موکریان بوکان آنلاین
آتش‌نشان‌های بوکان؛ وسط تابستان، میان آتش 18 مرداد 1401
اینفوگرافی

آتش‌نشان‌های بوکان؛ وسط تابستان، میان آتش

آتش‌نشان‌های بوکان در تابستان امسال، فصل پُرکاری را سپری کرده‌اند.