بایگانی‌های آبفا روستای - موکریان بوکان آنلاین
رئیس اداره آبفای بوکان، مدیری از جنس مردم 23 بهمن 1398

رئیس اداره آبفای بوکان، مدیری از جنس مردم

در هفته گذشته اداره آبفای شهری با اداره آبفا روستای ادغام شدند و این امر مطمئناً نوید روزهای خوبی را برای مردم شهرستان بوکان به خصوص روستاهای تابعه می‌دهد. مهندس سلمان خدایاری مدیری که امور آب و فاضلاب شهرستان بوکان را برعهده داشت و توانسته بود رضایت خوبی را در اقشار مختلف بوکان به وجود آورد، مشخص است که به درستی هم می تواند تحولی گسترده و ماندگار را در روستاهای تابعه شهرستان به وجود آورد.