به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ شايد از ديد يک عده، حضور يک وزير در منطقه جذاب باشد و برای نماينده مجلس نيز يک شوی تبليغاتی ببار آورد اما واقعيت اين است كه آمدن وزير با دست و جيب خالی، جز ايجاد هزينه‌های مختلف برای منطقه، هيچ دستاوردی در بر ندارد، آنهم وزير دولت در آستانه […]

به گزارش مکریان بوکان آنلاین؛ شايد از ديد يک عده، حضور يک وزير در منطقه جذاب باشد و برای نماينده مجلس نيز يک شوی تبليغاتی ببار آورد اما واقعيت اين است كه آمدن وزير با دست و جيب خالی، جز ايجاد هزينه‌های مختلف برای منطقه، هيچ دستاوردی در بر ندارد، آنهم وزير دولت در آستانه توديع❗️

🔻البته نمايندگان در كشاندن وزرا به حوزه خود همواره در رقابت هستند و گاهی آمدن يک وزير به يک حوزه، برای نماينده حوزه‌های جانبی و همسايه، چالش ايجاد می‌كند و منتقدين عدم حضور وزير را به حساب كم كاری نماينده مجلس می‌گذارند در حاليكه آنچه مهم است دستاورد وزير براي يک منطقه است نه حضور هزينه‌زای وی❗️
صرف نظر از حضور بی‌ثمر و بی‌موقع وزير صمت در بوكان، حاشيه‌های آن از اهميت ويژه و قابل توجهی برخوردار است كه بايد آن را واكاوی نمود.

🔻اعتراض نماينده واحدهای صنعتی يک چيز طبيعی است و معمولا بخش توليد كشور از وزير صنعت، معدن و تجارت، دل خوشی ندارند چون وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره به جای اينكه گره‌گشای بخش توليد باشد، برای بخش توليد مشكل‌ساز است و محدوديت آفرين❗️

🔻مشكل اصلی بخش توليد كشور، كمبود نقدينگی و ورود كالاهای چينی است كه وزير صمت عملا در اين حوزه‌ها چندان به بازی گرفته نمی‌شود لذا وزير صمت كليد حل مشكلات بخش توليد نبوده و نخواهد بود. در چنين شرايطی عمده مطالبات توليدكنندگان معطل و بدون پاسخ می‌ماند و دعوای توليد كننده با وزارت صمت هرگز حل نخواهد شد.

🔻در چنين شرايطی نبايد به اعتراض نماينده واحدهای توليدی ايراد گرفت هر چند ميتوانست اين اعتراض با طمأنينه و به شيوه‌ای مدنی‌تر صورت پذيرد اما باز بايد به نماينده واحدها تبريک گفت كه با سكوت و ركوع از كنار اين آمدن و رفتن تبليغاتی نگذشتند.

نكته ديگر رفتار زننده و زشت نماينده مجلس بود كه در حضور وزير، استاندار و جمع حاضر، نماينده واحدهای صنعتی را هُل می‌دهد و اجازه صحبت به ايشان نمی‌دهد❗️

🔻نماينده‌ای كه يكبار برای استمرار رفتار پوپوليستيی خود، از تريبون مجلس فرياد می‌زند كه واحدهای صنعتی بوكان به تعطيلی كشيده شده و شهرک صنعتی بوكان به انبار علوفه تبديل شده و يكبار در ادامه همان رفتار عوامانه، وزير صنعت، معدن و تجارت را برای بازی تبليغاتی به شهرک صنعتی بوكان می‌كشاند.

🔻اين رفتار نماينده بايد در هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مطرح و مورد پيگرد قرار گيرد و نماينده مورد توبيخ و تقبيح قرار گيرد كه اينگونه با توليدكنندگان و نماينده آنان برخورد می‌كند❗️
كسي كه در سال پشتيبانی از توليد، اينگونه با صدای توليدكنندگان برخورد ميكند، نماينده واقعی مردم است⁉️

🔻امروز نماينده مردم، همان نماينده واحدهای توليدی بود كه بی‌محابا و بدون تعارف درد توليدكنندگان را در گلو داشت ولي اجازه بيان آن را جناب حبيب‌زاده نداد و حتما مردم اين رفتار قبيح را بدون پاسخ نخواهند گذاشت.

  • نویسنده : ناصر رحیمی دانشجوی دکترای علوم سیاسی